W jakich celach tworzy się mapy numeryczne?

Mapa numeryczna to – mówiąc najprościej – mapa w formie cyfrowej, przekazująca dane dotyczące  geometrycznych oraz topologicznych właściwości danego terenu. Obsługa takiej mapy możliwa jest tylko przy użyciu komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie. (więcej…)

Wszystkie czynności, które są wykonywane przy realizowaniu wszelkich inwestycji budowlanych budownictwa ogólnego, przemysłowego czy komunikacji są nazywane obsługą geodezyjną inwestycji. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się bliżej temu, czym dokładnie jest geodezyjna obsługa inwestycji oraz co wchodzi w jej skład.

Kiedy potrzebna jest geodezyjna obsługa inwestycji?

Obsługi geodezyjnej wymagają różne inwestycje z zakresu budownictwa. Jeżeli budujemy dom, chcemy rozebrać starą nieruchomość, postawić dobudówkę na swojej działce, przygotować projekt zabudowy działek, wykonać uzbrojenia podziemne, wybudować obiekt drogowy, handlowy, biurowy, mieszkalny czy sportowy, to z pewnością będziemy potrzebować obsługi geodezyjnej. Wsparcie geodezyjne jest konieczne dla zdecydowanej większości inwestycji budowlanych i jest niezbędne na różnych etapach realizacji danej inwestycji.

Na czym polega obsługa geodezyjna inwestycji?

Obsługę geodezyjną inwestycji można podzielić na kilka podstawowych etapów.

Pierwszym z nich są wszelkie prace przygotowawcze. Na początku geodeta wytycza działki przeznaczone pod zabudowę i zajmuje się aktualizacją terenów przeznaczonych na prace budowlane. Pomoże także podczas załatwiania wszelkich formalności związanych z prawym aspektem prowadzonej inwestycji. Przygotuje dokumentację do uzyskania WZZiT i pozwolenia na budowę, opracuje i stworzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przygotuje wszystkie dokumenty branżowe oraz pomoże dobrać korzystną lokalizację i będzie pośredniczył w jej zakupie. 

Drugim etapem jest organizowanie procesu inwestycyjnego i kontrola prac wykonywanych podczas budowy. Geodeta najpierw przygotowuje dokumentację realizacyjną, pomaga w organizacji wszystkich wykonawców inwestycji oraz ich zaplecza sprzętowo-materiałowego, a następnie (już podczas budowy) wielokrotnie sprawdza czy budowane obiekty są usytuowane zgodnie z planem zagospodarowania działki, projektem i pozwoleniem na budowę. 

Trzecim etapem jest końcowy odbiór inwestycji. Geodeta przygotowuje dokumentację odbiorową oraz pomaga w otrzymaniu wszystkich uzgodnień, a także pozwoleń na użytkowanie nowego obiektu.

 

Jeżeli marzy Ci się zawód geodety, to pamiętaj, że do jego wykonywania trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia. Zostały one podzielone na 7 zakresów: (więcej…)

Witamy na naszym blogu. Powstał on po to, żeby zaprezentować i przybliżyć ofertę naszej firmy. Znajdziesz tu artykuły przedstawiające oferowane przez nas produkty oraz świadczone usługi. Zachęcamy do lektury!

Mapa do celów projektowych dla potrzeb realizacji projektu

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych dla gazociągu DN500 dla PSG w Łodzi – etap VI, VII, VIII i IX, tzw. „Gazowa Obwodnica Łodzi”

Zakres opracowania: 200ha

 

ZAMAWIAJĄCY:

TRACTEBEL ENGINEERING S.A. ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice
 

OKRES REALIZACJI:

02.2018 – 04.2019

 

Budowa fabryki NGK CERAMICS

Dąbrowa Górnicza ul. Ceramiczna

 

Realizujemy kolejny etap budowy fabryki, po zakończeniu prac etapu I (budowa hali nr 1).

Zakres inwestorski obejmuje budowę trzech hal produkcyjnych o powierzchni 100 000 m2.

Zakres opracowania to nieruchomość o powierzchni 25 ha.

 

Zakres opracowania:

 • mapa do celów projektowych
 • wznowienie granic nieruchomości
 • roboty przygotowawcze
 • założenie osnowy geodezyjnej – realizacyjnej
 • obsługa robót ziemnych
 • obsługa robót żelbetowych
 • obsługa robót konstrukcyjnych
 • obsługa robót uzbrojenia terenu, dróg i zagospodarowania terenu
 • obsługa robót inżynierskich (fundamenty technologiczne, maszyny, suwnice itp.)
 • pomiary osiadań i wychyleń obiektu i linii technologicznych
 • inwentaryzacja powykonawcza

 

ZAMAWIAJĄCY:

KAJIMA POLAND Sp. z o.o
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

OKRES REALIZACJI:

06.2017 – 09.2018

 

Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5

Zakres opracowania:

 • budowa odcinka jednojezdniowej drogi klasy GP o długości około 5,7 km, która stanowić będzie obwodnicę miasta Bolków;
 • węzeł drogowy na włączeniu obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 3 w km 437+140;
 • budowę skrzyżowania w km 3+327,30 z łącznikiem i rondem włączenia do DK5 w kierunku Kamiennej Góry i Lubawki,
 • budowę skrzyżowania w km 5+249,78 z łącznikiem zjazdu do DK5 w stronę Bolkowa i Legnicy,
 • przebudowa/rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 5 o długości 2,1 km;
 • przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową;
 • budowa dróg innych niż droga krajowa (obsługujących tereny przyległe i przywracających naruszone połączenia drogowe);
 • budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;
 • obiekty inżynierskie w liczbie 6 szt., w tym:
  – estakada E1, zlokalizowana w ciągu projektowanej obwodnicy w km 0+485,82 (nad doliną dopływu Rochowickiej Wody i nieczynną linią kolejową nr 302 Malczyce – Marciszów),
  – estakada E2, zlokalizowana w ciągu projektowanej obwodnicy w km 0+987,78 (nad doliną Rochowickiej Wody i drogą powiatową nr 2830 D – rejon wsi Rochowice),
  – estakada E3, zlokalizowana w ciągu projektowanej obwodnicy w km 3+642,41 (nad doliną Nysy Szalonej i drogą krajową nr 5 – rejon wsi Wierzchosławice);
  – wiadukt W1, zlokalizowany nad obwodnicą miasta Bolkowa w km 2+269,48 w ciągu przejazdu rolniczego PR1,
  – wiadukt W2, zlokalizowany nad obwodnicą miasta Bolkowa w km 4+135,55 w ciągu przejazdu rolniczego PR2,
  – wiadukt W3, zlokalizowany w ciągu obwodnicy miasta Bolkowa w km 4+650,09 nad drogą gminną,
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne.);
 • urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, zieleń;
 • infrastruktura dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
 • przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nad-ziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych);
 • elementy Systemu Zarządzania Ruchem;
 • oświetlenie drogowe;
 • oznakowanie drogi krajowej nr 3, 5 i dróg związanych oraz ich wyposażenie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: bariery ochronne;
 • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich;
 • oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.

 

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW KOBYLARNIA S.A.

 1. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza

MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA

 1. Unii Europejskiej nr 18, 96-100 Skierniewice

OKRES REALIZACJI:

09.2017 – 12.2019

 

Oferta / Usługi