Kiedy przeprowadza się wznowienie znaków granicznych?

Po zakupie działki warto poznać dokładne granice swojej własności. Właśnie wtedy niezbędne okazują się usługi geodezyjne, które pozwolą na precyzyjne określenie granic nieruchomości. Jednym z takich zabiegów jest wznowienie znaków granicznych. Kiedy jest ono konieczne?

Na czym polega wznowienie znaków granicznych?

Wznowienie znaków granicznych to procedura polegająca na odtworzeniu, uzupełnieniu lub sprawdzeniu istniejących już znaków granicznych, które oznaczają granice nieruchomości. Usługi geodezyjne na Śląsku obejmują przeprowadzenie tego procesu przez wykwalifikowanych specjalistów. Ich zadaniem jest ustalenie dokładnego przebiegu granic nieruchomości na podstawie dokumentacji geodezyjnej oraz wykonanie odpowiednich pomiarów w terenie. Następnie geodeta zakłada nowe, trwałe znaki graniczne względnie uzupełnia lub odtwarza te już istniejące.

Kiedy konieczne jest wznowienie znaków granicznych?

Wznowienie znaków granicznych może okazać się konieczne w wielu sytuacjach, m.in.:

  1. Zniszczenie, uszkodzenie lub zatarcie znaków granicznych – wskutek działań naturalnych, przypadkowego uszkodzenia, celowo dokonanego zniszczenia.
  2. Spór z sąsiadem dotyczący przebiegu granicy – jeśli wystąpią niejasności co do położenia granic nieruchomości lub istnieje ryzyko konfliktu z sąsiadami, warto skorzystać z usług geodezyjnych.
  3. Planowanie inwestycji budowlanej – przed rozpoczęciem prac budowlanych na działce warto wykonać wznowienie znaków granicznych, by uniknąć naruszenia granic sąsiednich nieruchomości i ewentualnych problemów prawnych.
  4. Zmiana przeznaczenia działki lub jej podział – jeśli planujemy zmianę sposobu użytkowania nieruchomości (np. z rolnego na budowlane) lub jej podział na mniejsze działki, konieczne może być wznowienia znaków granicznych.