Blog

Czym jest operat geodezyjny?

Sporządzenie operatu geodezyjnego wymaga współpracy z wykwalifikowanym geodetą, który posiada odpowiednie uprawnienia oraz wiedzę techniczną. Geodeta jest odpowiedzialny za wykonanie pomiarów, obliczenia oraz sporządzenie dokumentacji. Dowiedz się, czym jest i kiedy trzeba wykonać operat geodezyjny?

Czytaj dalej

Jak wygląda powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna?

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna to temat, który może okazać się interesujący zwłaszcza dla osób prowadzących działalność w branży budowlanej. Geodezja pełni istotną rolę w procesie realizacji inwestycji, a jednym z jej kluczowych zadań jest właśnie inwentaryzacja po zakończonych pracach budowlanych.

Czytaj dalej

Kiedy przeprowadza się wznowienie znaków granicznych?

Po zakupie działki warto poznać dokładne granice swojej własności. Właśnie wtedy niezbędne okazują się usługi geodezyjne, które pozwolą na precyzyjne określenie granic nieruchomości. Jednym z takich zabiegów jest wznowienie znaków granicznych. Kiedy jest ono konieczne?

Czytaj dalej

Skanowanie lidarowe i jego znaczenie w pracach geodezyjnych

Skanowanie lidarowe, zwane też technologią LIDAR (Light Detection and Ranging), to nowoczesna metoda pomiarowa, w której do mierzenia dystansów, wykorzystuje się światło laserowe i teleskop. Technologia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia i przemysłu. Służy np. rolnikom przy analizach wydajności upraw czy leśnikom podczas mapowania terenu. Z jej potencjału korzystają również geodeci. W jakich pracach geodezyjnych […]

Czytaj dalej

Co można wyczytać z ortofotomapy?

Z map korzystają praktycznie wszyscy. Powszechne mapy Google są znane każdemu użytkownikowi Internetu. Do zastosowań gospodarczych, planistycznych, budowlanych i przemysłowych stosuje się specyficzny, bardzo rozbudowany rodzaj map – ortofotomapy.

Czytaj dalej

Z jakich narzędzi pracy korzystają geodeci?

Zadaniem geodety jest wykonywanie pomiarów działek i gruntów pod wszelkiego rodzaju budowy, a także przygotowywanie pomiarów i danych, niezbędnych do tworzenia ewidencji gruntów czy opisów terenu. Geodeta wykonuje mapy do celów projektowych, pomiary inżynierskie w budownictwie oraz sporządza dokumentację terenową niezbędną do zagospodarowania terenu. Jakich narzędzi potrzebuje?

Czytaj dalej

Jak wygląda podział działki przez geodetę?

Wiele osób tkwi w błędnym przekonaniu, że podział działki polega wyłącznie na naniesieniu kilku kresek na mapę. Oczywiście, rysunki techniczne i wyznaczanie terenów na mapie również jest częścią podziału, jednak proces ten jest o wiele bardziej skomplikowany, niż ludziom często się wydaje. Jak więc przebiega podział działki?

Czytaj dalej

Rola i zadania geodety w trakcie budowy domu

Osobami najczęściej korzystającymi z usług geodezyjnych bez wątpienia są ludzie inwestujący w budowę domów oraz pracownicy firm budowlanych. Wkład geodetów w prace budowlane jest niezmierzony, a eksperci często podkreślają, że budowa domów bez ich asysty byłaby praktycznie niemożliwa. Jakie prace dokładnie wykonuje geodeta na placu budowy?

Czytaj dalej

Na czym polegają naloty fotogrametryczne?

Rozwój technologii umożliwił realizację wielu opracowań z dziedziny fotogrametrii. Realizowane są one z wykorzystaniem drona na niskim pułapie. Jednym z rodzajów prac możliwych do wykonania z jego wykorzystaniem są naloty fotogrametryczne.

Czytaj dalej