Oferta

Prace geodezyjne – oferta

Prace geodezyjne obejmują szereg czynności pomiarowych i obliczeniowych. W ich skład wchodzą m.in. pomiary realizacyjne, sytuacyjne i wysokościowe. Ponadto geodeta uprawniony jest także do sporządzania i przetwarzana dokumentacji oraz zakładania i aktualizowania baz danych zawierających informacje przestrzenne. Serdecznie zapraszamy klientów z Dąbrowy Górniczej oraz całego województwa śląskiego, do skorzystania z usług geodezyjnych i kartograficznych w ramach naszej oferty. Do powierzonych nam zleceń podchodzimy indywidualnie i rzetelnie. Jesteśmy w stanie przygotować precyzyjne mapy, które będą pomocne przy wielu pracach budowlanych. Pomiary geodezyjne wykonujemy z zastosowaniem najnowszego sprzętu. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących oferty zachęcamy do kontaktu.

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niezbędnym elementem do uzyskania pozwolenia na budowę. Czas jej przygotowania uzależniony jest m.in. od rozmiaru obiektu budowlanego. Występuje w wersji analogowej i cyfrowej. W tym drugim przypadku chodzi dokładnie o mapy numeryczne, na których umieszczane są informacje o topologicznych i geograficznych zależnościach konkretnych terenów. Do ich głównych zalet należy m.in. możliwość szybkiej aktualizacji i czytelność. Nic więc dziwnego, że akurat te mapy geodezyjne są najczęściej wykonywanymi zapisami kartograficznymi.

Oferta / Usługi