Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa to dziedzina geodezji związana z przeprowadzaniem pomiarów przy budowie oraz w czasie eksploatacji budynku. W ramach przeprowadzanych prac geodezyjnych wykorzystuje się techniki naziemne i satelitarne. Firma M-GEO dysponuje odpowiednim sprzętem renomowanych producentów, który zapewnia precyzyjność pomiarów.
Zakres działań firmy M-GEO:

 • obsługa geodezyjna inwestycji
  • – budownictwa drogowego i kolejowego
  • – budownictwa obiektów inżynierskich
  • – budownictwa kubaturowego
 • pomiary inżynierskie
  • – badania przemieszczeń, osiadań, odkształceń i pionowości obiektów przemysłowych
  • – pomiary realizacyjne i kontrolne torów suwnicowych
  • – pomiary mas ziemnych, opracowanie wyników pomiarów i ich bilansowanie
  • – pomiary przekrojów i profili podłużnych i poprzecznych obiektów liniowych i inżynierskich
  • – pomiary i tworzenie numerycznego modelu terenu

Prace wykonujemy na terenie województwa śląskiego oraz całego kraju. Zapewniamy terminową realizację zleceń z zakresu geodezji. Zapraszamy do współpracy i zachęcamy do kontaktu z nami.

Oferta / Usługi