Geodezja urządzeniowo-rolna, ewidencja gruntów, budynków i lokali

Geodezja urządzeniowo-rolna, ewidencja gruntów, budynków i lokali

 

 • badanie stanów prawnych nieruchomości
 • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • regulacja stanów prawnych
  • – rozgraniczenia nieruchomości
  • – podziały nieruchomości
  • – scalenia nieruchomości
  • – wznowienia granic nieruchomości

Zakres usług dotyczący geodezji urządzeniowo-rolnej i ewidencji

Działania w zakresie prac urządzeniowo-rolnych zmierzają m.in. do ich ogólnej koordynacji, wykonania analiz zmian zachodzących w strukturze agrarnej oraz monitorowania zmian w sposobach użytkowania danych gruntów. Geodeci wykonują również założenia do projektów scaleń gruntów, ustalają przebieg granic terenu, a także wykonują prace związane z podziałami nieruchomości. Wśród usług geodety wymienić należy również dokonywanie klasyfikacji gruntów objętych pracami urządzeniowo-rolnymi oraz tworzenie opracowań kartograficznych potrzebnych do celów projektowych.
Ewidencja gruntów, budynków i lokali to rejestr referencyjny, który zawiera informacje o nieruchomościach. Ewidencja to informacje dotyczące: gruntów (położenie, granice, dokładna powierzchnia, klasa bonitacyjna), budynków (przeznaczenie, położenie i funkcje użytkowe), lokali (położenie, powierzchnia użytkowa). Ewidencję tą wykorzystuje się m.in. podczas wykonywania zadań z zakresu planowania gospodarczego lub przestrzennego, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych lub podczas wykonywania statystki publicznej.

Oferujemy profesjonalne usługi doświadczonych geodetów. Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

Oferta / Usługi