Mapy numeryczne

Mapy numeryczne

Mapy numeryczne to zapisy kartograficzne w wersji cyfrowej, zawierające informacje o topologicznych lub geometrycznych zależnościach między elementami znajdującymi się na badanej przestrzeni. Ich charakterystyczną cechą jest warstwowa struktura, która pozwala podzielić obiekty takie jak drzewa czy drogi, występujące na danym obszarze na różne grupy – punkty, linie – pod względem kształtu. Dzięki temu na mapie cyfrowej możemy wyświetlić wszystkie elementy jednocześnie lub ich część.

W ramach naszych usług oferujemy:

  • tworzenie map numerycznych,
    • środowisko AutoCAD i MicroStation,
  • cyfrowe opracowania kartograficzne,
  • numeryczne projektowanie obiektów liniowych i powierzchniowych.

Cyfrowe zapisy kartograficzne mogą być tworzone na podstawie pomiarów geodezyjnych oraz metod fotogrametrycznych lub teledetekcyjnych. Inną stosowaną techniką tworzenia map numerycznych jest digitalizacja zapisów analogowych.

Mapy rastrowe i wektorowe

Rozróżniamy dwa rodzaje map numerycznych – rastrowe i wektorowe. Te pierwsze, zwane również bitmapami, powstają poprzez zeskanowane istniejącego już zapisu terenu. Obraz danego obszaru przedstawiany jest za pomocą siatki kwadratów o różnych kolorach oczek. Doskonałym przykładem mapy rastrowej jest tu zdjęcie z aparatu cyfrowego lub ortofotomapa, a więc plik o dużej wielkości. Słabością tego rozwiązania jest jednak ograniczona możliwość jego aktualizacji i słaba jakość na powiększeniu.

Jeżeli natomiast chodzi o mapy wektorowe, to składają się ona z elementów opisanych za pomocą punktów o znanych współrzędnych. Dzięki temu można je łatwo aktualizować, a przy tym zajmują też mniejszą ilość pamięci niż bitmapy. Tworzone są za pomocą digitalizera lub automatycznej wektoryzacji przez wyspecjalizowanych geodetów.

Zastosowanie map numerycznych

Aby stworzyć mapę numeryczną, należy przeprowadzić geodezyjny pomiar bezpośredni w terenie. Następnie należy wprowadzić wszelkie dane do komputera i odpowiednio je przetworzyć. Można to także wykonać za pomocą skanera lub digitizera. Jeśli chcemy odczytać obraz, należy przypisać każdemu elementowi siatki pewną wartość.

Mapy numeryczne są między innymi podstawowym elementem Systemu Informacji Przestrzennej. SIP pozyskuje i udostępnia dane przestrzenne z wszelkimi informacjami opisowymi o danych obiektach. Dzięki mapie numerycznej możemy zobaczyć wszystkie elementy, które znajdują się na danym terenie lub zaznaczyć tylko te, które nas interesują. Dzięki temu można łatwo i szybko odszukać wszelkie najważniejsze dane.

Mapy tego typu wykorzystuje się np. w planowaniu przestrzennym oraz w leśnictwie. Mapa numeryczna wykorzystywana jest także na co dzień między innymi do wyszukiwania połączeń w komunikacji miejskiej. Zapraszamy nie tylko Klientów z Dąbrowy Górniczej i województwa śląskiego, ale również z całej Polski.

Oferta / Usługi