Na czym polegają naloty fotogrametryczne?

Rozwój technologii umożliwił realizację wielu opracowań z dziedziny fotogrametrii. Realizowane są one z wykorzystaniem drona na niskim pułapie. Jednym z rodzajów prac możliwych do wykonania z jego wykorzystaniem są naloty fotogrametryczne.

Usługi geodezyjne

Pośród wielu usług geodezyjnych, które wykona dla nas firma Geodezja M-GEO, wyróżnić należy te z użyciem dronów. To nowoczesny sposób realizowania wielu zadań w sposób szybki, wygodni i co ważne dokładny. Pierwszym etapem są tzw. naloty fotogrametryczne. Wykorzystywane są wielu gałęziach jak leśnictwo czy budownictwo drogowe, a także służą monitorowaniu obszarów np. wyrobiska górniczego. Podstawę stanowi odpowiednie dobranie urządzenia, które będzie w stanie wykonać dane zadanie. Odbywa się ono na podstawie analizy mapy, a kolejno sam sprzęt musi być właściwie skonfigurowany. Odpowiedni dobrane parametry pozwalają na uzyskanie odpowiedniej ortomapy. Konieczne jest także doposażenie sprzętu w dodatkowe czujniki GPS oraz zastabilizowanie fotopunktów. Nietrudno więc zauważyć, że samo przygotowanie nalotu jest bardzo złożone i nie polega jedynie na wykonaniu zdjęć dronem.

Nalot fotogrametryczny

Istotą nalotów fotogrametrycznych jest zmapowanie przestrzeni w celu uzyskania trójwymiarowego obrazu terenu. Odbywa się to przy wykorzystaniu wiązki lasera wchodzącej w skład zestawu. Ten rodzaj realizacji określa się jako niemal doskonały, ponieważ mnogość punktów stosowanych przy jednostkowym nalocie jest tak duża, że pozwala uzyskać bardzo dokładny obraz oddający praktycznie 1:1 warunki rzeczywiste terenu. Należy się jednak, jak wcześniej wspomniano, bardzo dokładnie przygotować, uwzględniając również odpowiednie warunki pogodowe – głównie siłę wiatru. Nalot tego rodzaju daje najlepsze możliwe efekty i stanowi duży przełom w pracach geodezyjnych, pozwalając tworzyć najlepszej jakości mapy ortograficzne. Należy jednak tego rodzaju usługi zlecać firmie mającej doświadczenie oraz dysponującej właściwym sprzętem.