Skanowanie lidarowe i jego znaczenie w pracach geodezyjnych

Skanowanie lidarowe, zwane też technologią LIDAR (Light Detection and Ranging), to nowoczesna metoda pomiarowa, w której do mierzenia dystansów, wykorzystuje się światło laserowe i teleskop. Technologia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia i przemysłu. Służy np. rolnikom przy analizach wydajności upraw czy leśnikom podczas mapowania terenu. Z jej potencjału korzystają również geodeci. W jakich pracach geodezyjnych ją wykorzystują i na czym dokładnie polega jej działanie? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Zastosowanie skanowania lidarowego w pracach geodezyjnych

Technologia LIDAR polega na dokonywaniu pomiarów odległości poprzez oświetlanie danego obiektu lub terenu światłem laserowym, a następnie zmierzeniu jego odbicia za pomocą specjalnego czujnika. Jej zastosowanie w geodezji pozwala na uzyskiwanie trójwymiarowych map otoczenia, na podstawie których można dokonywać precyzyjnych ocen odległości i pomiarów rzeźby terenu. LIDAR wykorzystuje się przy pracach geodezyjnych m.in. przed realizacją inwestycji na wymagających terenach, budową dróg, wytyczaniem przebiegu rurociągów czy podejmowaniem działań z zakresu hydrotechniki.

Zalety wykorzystywania technologii LIDAR w geodezji

Największą zaletą skanowania lidarowego jest precyzja pomiarowa. Dzięki tej technice możliwe jest zbieranie o wiele dokładniejszych informacji niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod pomiarowych. Dane są pozyskiwane automatycznie, przez co niewielkie jest też ryzyko błędów. Ponadto samo wykonywanie pomiarów nie jest czasochłonne. Zaledwie w ciągu kilku sekund można zebrać wiele informacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów całej operacji. W ten sposób nie tylko uzyskuje się precyzyjne trójwymiarowe mapy, ale także znacznie usprawnia prace geodezyjne.