W jakich celach tworzy się mapy numeryczne?

Mapa numeryczna to – mówiąc najprościej – mapa w formie cyfrowej, przekazująca dane dotyczące  geometrycznych oraz topologicznych właściwości danego terenu. Obsługa takiej mapy możliwa jest tylko przy użyciu komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie.

Jak wygląda mapa numeryczna?

Mapa numeryczna charakteryzuje się tym, że w odróżnieniu od map analogowych posiada strukturę warstwową. Istnieją dwa rodzaje map numerycznych – rastrowe oraz wektorowe. Mapy rastrowe powstają poprzez podzielenie terenu na regularne kształty (zazwyczaj kwadraty) za pomocą nałożonej na niego siatki. Im mniejszy jest ich rozmiar, tym dokładniejsza będzie mapa. Następnie każdy z nich otrzymuje określoną wartość – taką jak numer czy kolor – i w ten sposób powstaje szczegółowy obraz danego obszaru.

Drugi rodzaj – mapa wektorowa – polega na osobnym zarejestrowaniu każdego elementu za pomocą pary współrzędnych. To właśnie tego rodzaju mapy użyjemy, dzieląc teren na warstwy w zależności od rodzaju znajdujących się na nim obiektów. Każdy jej element zostanie przyporządkowany do konkretnej kategorii pod względem kształtu – jeżeli więc na danym terenie znajdują się np. drogi, lasy, domy i jeziora, zostaną one podzielone na cztery różne grupy, tworząc w ten sposób cztery warstwy zapisu. Mapy numeryczne obejmują oczywiście o wiele więcej danych i są znacznie bardziej złożone – stąd często wysoka liczba naniesionych na nie warstw.

Mapa numeryczna – czemu służy?

Mapa numeryczna przekazuje informacje o wszelkich niezmiennych zależnościach cechujących znajdujące się na niej obiekty. Ze względu na swój specyficzny charakter stanowi ona podstawowy element Systemu Informacji Przestrzennej (SIP). Charakterystyczne dla tego rozwiązania zestawienie danych opisowych z graficznymi umożliwia zarejestrowanie danego terenu za pomocą obrazu, który będzie obejmował szereg precyzyjnych informacji o zróżnicowanym charakterze. Dodatkową zaletą mapy numerycznej jest możliwość jej aktualizacji oraz natychmiastowej publikacji online. Nieustanny rozwój technologii i oprogramowania komputerowego oferuje coraz większe możliwości, sprawiając, że użytkowanie map numerycznych staje się coraz popularniejsze w różnych dziedzinach przemysłu.