Jak zweryfikować stan prawny nieruchomości?

Zanim dokonamy zakupu nieruchomości, szczególnie takiej z rynku wtórnego, warto sprawdzić jej stan prawny. Dowiedz się, co zawiera się w tym terminie i w jaki sposób możemy dokonać tej czynności.

Księgi wieczyste

Stan prawny nieruchomości to podstawowa kwestia związana z jej zakupem. By ją zweryfikować, powinniśmy przede wszystkim zajrzeć do księgi wieczystej. Jest to najważniejszy dokument determinujący tę kwestię.

Stan prawny nieruchomości zawarty jest we wpisach ujawnionych w księdze wieczystej. W celu zapoznania się z nimi musimy posiadać jej numer – uzyskamy go od właściciela sprzedającego daną nieruchomość.

Następnie wystarczy odszukać interesującą nas księgę na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Szczególnie starannie przestudiujmy wpisy znajdujące się w dziale II – „Własność”, który zawiera treści dotyczące własności i użytkowania wieczystego. Wymienieni zostaną tu ewentualni współwłaściciele nieruchomości lub spadkodawcy osoby, która wystawiła ją na sprzedaż.

Równie ważny jest dział III – „Prawa, roszczenia i ograniczenia”, w którym zawarte są m.in. wpisy odnoszące się do ograniczonych praw rzeczowych, a także ograniczeń dotyczących rozporządzania lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Zwróćmy uwagę na to, czy znajdują się tu wpisy dotyczące np. prawa dożywocia czy wszczęcia egzekucji na wniosek komornika. Sprawdźmy też wpisy ujawnione w dziale IV – „Hipoteka”.

Stan prawny nieruchomości – co poza księgą wieczystą?

Oprócz wnikliwego zapoznania się z treścią księgi wieczystej sprawdźmy też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dowiemy się w ten sposób, jakie jest przeznaczenie interesującej nas nieruchomości oraz nieruchomości sąsiadujących – dzięki temu będziemy mogli sprecyzować nasze możliwości dotyczące zagospodarowania terenu. Ponadto pozwoli nam to na uniknięcie np. zamieszkania w okolicy, przez którą za kilka lat będzie przebiegać autostrada. Dostęp do MPZP uzyskamy, składając wizytę w odpowiednim urzędzie gminy lub za pośrednictwem jej strony internetowej – zazwyczaj publikuje się go w tzw. biuletynie informacji publicznej.

Warto również zapoznać się z zaświadczeniem spółdzielni mieszkaniowej – w ten sposób sprawdzimy, czy nieruchomość nie jest zadłużona. Jeżeli kupujemy z rynku wtórnego, poprośmy też sprzedawcę o przedstawienie potwierdzenia uregulowania opłat dla dostawców mediów oraz zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami eksploatacyjnymi dla spółdzielni.

Sprawdźmy też wyrys mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów – pozwoli nam to na zdobycie informacji odnośnie powierzchni nieruchomości, położenia administracyjnego czy kategorii użytku.