Projektowanie, architektura, urbanistyka, budownictwo

Projektowanie, architektura, urbanistyka, budownictwo

 

  • przygotowanie dokumentacji projektowej
    • – projekt zagospodarowania terenu
    • – projekt architektoniczno – budowlany
  • opracowania planistyczne
    • – dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    • – dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Oferta / Usługi