Wykonanie dokumentacji projektowej

Mapa do celów projektowych dla potrzeb realizacji projektu

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych dla gazociągu DN500 dla PSG w Łodzi – etap VI, VII, VIII i IX, tzw. „Gazowa Obwodnica Łodzi”

Zakres opracowania: 200ha

 

ZAMAWIAJĄCY:

TRACTEBEL ENGINEERING S.A. ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice
 

OKRES REALIZACJI:

02.2018 – 04.2019

 

Oferta / Usługi