Ogólnogeodezyjne

Ogólnogeodezyjne

 

 • pomiary sytuacyjno – wysokościowe
  • – aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych w formie cyfrowej
  • – aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych w formie analogowej
  • – modele przestrzenne rzeźby terenu
  • – numeryczne opracowania kartograficzne
 • pomiary realizacyjne
  • – tyczenia obiektów liniowych i powierzchniowych
  • – tyczenia sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary inwentaryzacyjne
  • – pomiary inwentaryzacyjne obiektów liniowych i powierzchniowych

Oferta / Usługi