Ogólnogeodezyjne

Ogólnogeodezyjne

Usługi geodezyjne to dziedzina związana z wykonywaniem pomiarów gruntów i przygotowywaniem dokumentacji dla inwestycji.

Geodeci zajmują się pomiarem gruntów oraz działek przeznaczonych pod budowę, a także wykonywaniem pomiarów dróg i autostrad. Do zadań geodetów należy również tworzenie dokumentacji oraz przygotowywanie danych, które są potrzebne do tworzenia map geodezyjnych i prowadzenia ewidencji gruntów. Jest to niezbędny element każdego przedsięwzięcia wymagany przepisami prawa.

Zakres usług firmy M-GEO

Firma M-GEO z Dąbrowy Górniczej oferuje szeroki zakres usług geodezyjnych nie tylko Klientom z województwa śląskiego, ale również na terenie całej Polski. Jesteśmy solidną i dynamicznie rozwijającą się firmą z wieloletnim doświadczeniem. Wszystkie prace realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Korzystamy z innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a nasi pracownicy wykorzystują niezawodne urządzenia pomiarowe najwyższej jakości, które gwarantują precyzję wyników.
Wykonujemy:

 • pomiary sytuacyjno – wysokościowe
  • – aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych w formie cyfrowej
  • – aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych w formie analogowej
  • – modele przestrzenne rzeźby terenu
  • – numeryczne opracowania kartograficzne
 • pomiary realizacyjne
  • – tyczenia obiektów liniowych i powierzchniowych
  • – tyczenia sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary inwentaryzacyjne
  • – pomiary inwentaryzacyjne obiektów liniowych i powierzchniowych

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Oferta / Usługi