Geodezja urządzeniowo-rolna, ewidencja gruntów, budynków i lokali

Geodezja urządzeniowo-rolna, ewidencja gruntów, budynków i lokali

 

 • badanie stanów prawnych nieruchomości
 • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • regulacja stanów prawnych
  • – rozgraniczenia nieruchomości
  • – podziały nieruchomości
  • – scalenia nieruchomości
  • – wznowienia granic nieruchomości

Oferta / Usługi