Kompleksowa obsługa inwestycji

Kompleksowa obsługa inwestycji

 

 • prace przygotowawcze
  • – przygotowanie dokumentacji do uzyskania WZZiT oraz pozwolenia na budowę
  • – opracowań planistycznych związanych z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  • – przygotowanie wszelkich dokumentów branżowych
  • – uzyskanie informacji, danych niezbędnych do lokalizacji inwestycji
  • – przygotowanie kompleksowych informacji na temat odpowiednich nieruchomości dla lokalizacji inwestycji
  • – dobór korzystnych lokalizacji wraz z pośrednictwem kupna – sprzedaży
  • – prace projektowe, budowlano – architektoniczne
 • organizacja procesu inwestycyjnego
  • – przygotowanie dokumentacji realizacyjnej
  • – pomoc w organizacji uczestników procesu wykonawczego
  • – organizacja zaplecza sprzętowego – materiałowego
 • nadzór i kontrola procesu inwestycyjnego
 • odbiór końcowy inwestycji
  • – przygotowanie dokumentacji odbiorowej
  • – pomoc w uzyskaniu wszelkich uzgodnień, pozwoleń na użytkowanie

Oferta / Usługi