Mapy geodezyjne

Mapy geodezyjne

Mapa geodezyjna opracowywana jest na podstawie kopii mapy zasadniczej, na której znajdują się wszelkie dane z ewidencji gruntów oraz budynków. Zawiera także informacje dotyczące zagospodarowania danego terenu oraz dane, które dotyczą jego ukształtowania.

Warto zaznaczyć, że mapy geodezyjne są zazwyczaj dokumentami tylko poglądowymi, ponieważ dane umieszczone na nich nie zawsze są aktualne. Mapy geodezyjne są najczęściej potrzebne np. podczas dokonywania podziału nieruchomości. Bez mapy do celów projektowych nie można uzyskać pozwolenia na budowę domu. Mapa tego typu jest ważna przez dwa lata. Należy jednak pamiętać o tym, że warunki w terenie mogą nieco ulec zmianie. W tym przypadku należy zadbać o aktualizację mapy.

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niezbędnym elementem do uzyskania pozwolenia na budowę. Czas jej przygotowania uzależniony jest między innymi od rozmiaru obiektu budowlanego. Mapa występuje w wersji analogowej i cyfrowej. W tym drugim przypadku chodzi dokładnie o mapy numeryczne, na których umieszczane są informacje o topologicznych i geograficznych zależnościach konkretnych terenów. Do ich głównych zalet należy między innymi możliwość szybkiej aktualizacji i czytelność. Nic więc dziwnego, że akurat te mapy geodezyjne są najczęściej wykonywanymi zapisami kartograficznymi.

Mapę do celów projektów wykonuje się na podstawie kopii aktualnej mapy zasadniczej wydanej w urzędzie. Jeśli nie istnieje mapa zasadnicza dla danej działki, to mapę geodezyjną sporządza się na mapie jednostkowej. Przed wykonaniem mapy należy ustalić jej zakres. W tym celu należy zwrócić się do architekta, który będzie projektował dom, aby wskazał zakres treści. Mapa uwzględnia przyłącza np. wody lub gazu oraz dostęp do drogi publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług. Służymy pomocą!

Oferta / Usługi