Pomiary inżynierskie

Pomiary geodezyjne – Śląskie

Pomiary geodezyjne są niezbędne, gdy np. budujemy dom lub chcemy dokonać podziału nieruchomości. W zależności od przeznaczenia można podzielić je na wysokościowe i sytuacyjno-wysokościowe. Dokonywane są za pomocą specjalnych sprzętów najnowszej generacji takich jak niwelator czy tachimetr – tradycyjny bądź laserowy. Otrzymane w ten sposób pomiary inżynierskie pozwalają stworzyć dokładną ewidencję gruntów i budynków.

W ramach usługi pomiarów geodezyjnych zapewniamy:

  • monitoring odkształceń i przemieszczeń obiektów,
  • pomiar pionowości konstrukcji,
  • szereg innych prac, również tych nietypowych.

W celu korzystania z naszych usług bądź w przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Pomiary wysokościowe i sytuacyjno-wysokościowe

Pomiary wysokościowe, zwane też niwelacją, służą do wyznaczania wysokości danych punktów w odniesieniu do założonego wcześniej punktu odniesienia. Ich celem jest przedstawienie form ukształtowania terenu. Pomiary te wymagają współpracy dwóch geodetów, przy czym jeden odpowiada za obsługę niwelatora i odczytywanie wyników, a drugi za ustawianie tzw. łaty niwelacyjnej.

Pomiary wysokościowe można podzielać na:

  • geometryczne,
  • trygonometryczne,
  • hydrostatyczne,
  • barometryczne,
  • satelitarne.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe natomiast, zwane również tachimetrią, polegają na wyznaczeniu punktów szczegółowych na płaszczyźnie oraz określeniu wysokości danych obiektów. Przeprowadzane są najczęściej metodą biegunową i umożliwiają założenie lub aktualizację zasadniczej mapy geodezyjnej. Pomiary tachimetryczne mogą być wykonywane przez jednego geodetę.

Oferta / Usługi